Příprava na závody 26.11.2023 + pravidla + propozice šestihodinovky SLOT, CAR, RACING, závody, 6 hodin, 2023, F1, kluby, automodeláři | Constructors F1

etina English Rusky

Příprava na závody 26.11.2023 + pravidla + propozice šestihodinovky SLOT, CAR, RACING, závody, 6 hodin, 2023, F1, kluby, automodeláři | Constructors F1 Constructors F1

Příprava na závody 26.11.2023 + pravidla + propozice šestihodinovky

Miroslav Sanytrák | 25.11.23 | SLOT CAR RACING CLUB-Praha 7

SLOT CAR RACING CLUB - Praha 7

Šestihodinovka -  54. ročník (v roce 2020 jsme kvůli Covidu museli její uspořádání vynechat).

1

Provedení modelů SRC Production 1:24 (dříve PR/24), resp. výjimky z pravidel
pro šestihodinový závod 2023.

 1. a) KAROSERIE podle definice ze stavebních pravidel, tedy polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:24 (např. Audi V8, BMW M3, Mercedes CLK-DTM, Tesla, VW Corado apod.).
  Karoserie musí být označena znakem nebo názvem týmu, přiměřeně provedeným (nestačí jen „čmáranice“ fixem), případně zbarvena podle názvu týmu.
  Lze mít připraveny i náhradní karoserie (musí být stejného typu, včetně zbarvení a označení týmu). Lze mít připravenu karoserii na kvalifikaci, a na finále pak nasadit novou karoserii
  a mít připravenu i novou náhradní (tj. max. 2 karoserie na finále). Musí být stejného typu, včetně zbarvení a označení týmu.
  Karoserie musí být nové, „neojezděné“ z předešlých závodů, tj. nepoškozené.
  Přední kola mohou být nahrazena samolepicí imitací disku s pneumatikou (min. Ø 12,7 mm). Nikoli ovšem jenom nějakým barevným „kolečkem“!
 2. b) MĚŘENÍ rozměrů, výška apod. bude prováděno na tzv. Technické podložce, což znamená, že model bude položen na spodní stranu podvozku (na „břicho“) a nikoliv postaven na kolech a vodítku. Světlost modelu bude kontrolována na obvyklé podložce (tj. model postavený na kolech a vodítku).
 3. c) Jsou povoleny všechny typy podvozků Production 1:24 (PR/24), které byly v průběhu existence této kategorie schváleny. (Týmy s ambicí na přední místa si zřejmě zvolí ty aktuálně nejlepší homologované podvozky.)
 4. d) MOTORY, nové, budou opět jednotné, Pro Slot 16D (cena 450,-Kč).
  Motory budou „vybírány“ losováním přímo jezdci týmu.
  Výdej (losování) motorů: pátek 24. 11. 2023 od 16 do 20 hodin; sobota 25. 11. 2023 od 8.30 hodin do 10.30 hodin.
  Jiné motory nelze použít!

Motory zajistí pořadatel. Tým si může koupit max. 2 motory, resp. 1 nebo 2, na celý závodní program.
Povolené úpravy: výměna a izolace přítlačných pružinek, výměna uhlíků – doplnění kablíkem, proříznutí domečků (pro delší chod pružinek), zapájení předního ložiska, zhotovení závitů do čela motoru, vybroušení drážky do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí.
POZOR - motor nesmí být rozebrán!

Postup losování motorů: motory budou označeny čísly, člen týmu si vylosuje lístek s číslem
a podle čísla na lístku dostane motor stejného čísla.

Připravilo ředitelství závodu „Šestihodinovka“ podle platných pravidel a výjimek.

 

závod „Šestihodinovka“, jehož  I. ročník byl uspořádán

v listopadu 1969 na čtyřproudé autodráze v PKOJF v Praze 7. Letošní 54. ročník bude uspořádán 24. až 26. 11. 2023 v klubu SCRC-Praha 7 na osmiproudé autodráze PRAŽSKÝ OKRUH.

 

název závodu:    6 HODiN 2023  -  pohárový vytrvalostní závod týmů (č. závodu P7-1123)

datum závodu:   24. – 26. listopad 2023 (PÁ volný trénink; SO kvalifikace; NE vlastní závod)         

kategorie SRC:  Production 1/24 (PR/24) - polomakety cestovních a GT vozů v měř. 1:24

pořadatel:          SLOT CAR RACING CLUB – PRAHA 7  (klub založen v roce 1968)

                                   1968     55 let SCRC-Praha 7     2023                  

 

Pořadatelský sbor:

Čestný ředitel závodu  Mgr. Jiří Svoboda – ředitel DDM Praha 7

Hlavní rozhodčí            Libor Putz – rozhodčí SRC

Tech. funkce – členové pořadatelského klubu    Nasazovači – účastníci závodu

 

Propozice závodu ŠESTIHODINOVKA  –  54. ročník

1) Závod je vypsán pro dvoučlenné týmy s jedním modelem kategorie Production 1/24   

    (PR/24), viz platná „Stavební pravidla modelů“ na webu KAuM ČR. Výjimky z „Pravidel“   

    pro tento závod jsou uvedeny v Příloze MODEL-6. V zásadě jde o polomakety cestovních

    a GT vozů v měř. 1:24, s produkčními továrními podvozky a s jednotnými motory Pro Slot

    16D. Motory zajistí pořadatel (Pro Slot 16D, cena 450 Kč). Motory si budou „vybírat“ týmy

    losováním; v pátek 24. 11. a případně v sobotu 25. 11. 2023.

2) Maximální povolené napětí na dráze je pro celý závod stanoveno na 12 voltů!

3) KVALIFIKACE  pro finálový závod – sobota 25. 11. 2023       

     Základní kvalifikace: Nástup týmů bude losován na PC. Každý tým pojede Lap Time na

     1 minutu (oba jezdci). Pro pořadí týmů je rozhodující součet nejrychlejšího kola (času)

     obou jezdců týmu. Semifinále se pojede vždy, bez ohledu na počet týmů.
     A) 18 týmů a méně – 18 týmů postoupí do dvou semifinálových skupin (semifinále se jede

     vždy, bez ohledu na počet týmů). I. skupina: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 čas;  II. skupina: 

     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 čas

     Semifinále A: Každá semifinálová skupina pojede závod na 8x 4 minuty (čistý čas),

     případně s tzv. pauzírováním. První jízda bude odstartována ze startovní čáry, každá

     další z místa předchozího dojezdu modelů. Mezi jednotlivými jízdami bude 1,5minutová

     pauza pro střídání drážek. Z každé skupiny postoupí do finále první 3 týmy s největším

     počtem okruhů a dílků, a další dva týmy s nejlepším výsledkem, bez ohledu na rozdělení 

     skupin I. a II.

 1. B) 19 až 27 týmů – 27 týmů postoupí do tří semifinálových skupin. skupina: 1, 4, 7, 10,

     13, 16, 19, 22, 25 čas; II. skupina: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 čas; III. skupina: 3, 6, 9,

     12, 15, 18, 21, 24, 27 čas.

     Semifinále B: Každá semifinálová skupina pojede závod na 8x 4 minuty (čistý čas),

     případně s tzv. pauzírováním. První jízda bude odstartována ze startovní čáry, každá

     další z místa předchozího dojezdu modelů. Mezi jednotlivými jízdami bude 1,5minutová

     pauza pro střídání drážek. Z každé skupiny postoupí do finále první 2 týmy s největším

     počtem okruhů a dílků, a další dva týmy s nejlepším výsledkem, bez ohledu na rozdělení

     skupin I., II. a III.

    

 

      Modely musí zůstat v místě dojezdu, aby bylo zřejmé, odkud mají pokračovat.

      - v pauze 1,5 minuty si lze očistit kartáčky, kola atd., ale pouze přímo jezdci týmu

      - čisticí apod. prostředky lze nanášet pouze na svůj model (nikoli na dráhu)

      Práce na modelu mohou provádět pouze dva jezdci daného týmu! Za porušení tohoto

      ustanovení budou týmy penalizovány (1./ varování; 2./ odečet 10 okruhů; 3./ odečet 50

      okruhů; 4./ diskvalifikace).

  4) Vyhodnocování (čas, okruhy) je systémem „SpyTech“ (přerušená drážka). Platí to,

      co si modely započítají. Případné nejasnosti bude řešit ředitelství závodu (rozhodčí).

  5) Týmy umístěné po kvalifikaci na  9. a 10. místě budou náhradními týmy pro finále.

      POZOR! Celou kvalifikaci musí jezdci týmu odjet napolovic (tedy 4 + 4 drážky)!

  6) Po pátečním tréninku budou modely, losované motory atd. uloženy v uzavřeném depu    

      (tzv. parc fermé). Odevzdání věcí pro uložení do depa nejpozději do 21.30 hodin!!!
      Vše uložené bude vydáváno týmům v sobotu od 8 hodin. 

  7) Po sobotní přejímce budou auta, včetně náhradních karoserií, uložena v uzavřeném   

      depu a týmům budou vydávána podle časového rozpisu jednotlivých jízd. Finálovým   

      týmům budou vydána také na dodatečný trénink (sobota odpoledne). Ze soboty na neděli

      budou auta opět uložena v parc fermé, včetně náhrad. karoserií a „šestihodinovkových“

      motorů daného týmu. (Další postup podle finálových propozic 54. finále.)
  8)
Vlastní šestihodinový závod (finále – 8x 45 minut) se pojede v neděli 26. 11. 2023.
      Odstartován bude v 9 hodin a ukončen přibližně v 16.30 h. (jízdní čas bývá ovlivněn

      haváriemi a tudíž přerušením závodu). Finálové i náhradní týmy obdrží po ukončené  

      sobotní kvalifikaci – při rozpravě s jezdci – pravidla pro vlastní finálový závod.

 

     D Ů L E Ž I T É   P O Z N Á M K Y

 • Přihlášky k závodu (e-mail) nejlépe do 16. 11. 2023, případně u sobotní přejímky.

         V přihlášce uveďte: název týmu; celá jména jezdců (čísla licencí); klub za který startují

         (dudko.putz(@)seznam.cz, 774 960 242)

 • Startovné 250 Kč za tým, žákovský nebo kombinovaný tým (žák+dospělý) 100 Kč
  Každý závodník musí být držitelem platného průkazu SMČR, výjimku mají žáci do 15 let.
 • Závod je dotován cenami, pro vítězný tým je určen putovní pohár šestihodinového

         závodu; týmy žáků mohou být hodnoceny i v dílčím pořadí

 • Parkování aut – parkovat lze v některých okolních ulicích (někde i zdarma)
 • Drobné občerstvení bude zajištěno v prostorách klubu bufetovým prodejem

 

      P R O G R A M  54. ročníku ŠESTIHODINOVKY  

 1. 11. PÁTEK 15.45 hodin.............................................otevření klubovny!!!

                                   16.00 – 20.00…................................................………prezence

                                   16.00 – 20.00……………………….1. losování motorů (výdej)        

                                   16.00 – 21.30……………….volný trénink přihlášených týmů

 

 1. 11. SOBOTA 8.00 hodin...............................................otevření klubovny!!!

                                     8.30 – 10.30…………….………….2. losování motorů (výdej)                            

                                     8.00 – 11.00..................................trénink přihlášených týmů

                                   10.00 – 11.00...............................přejímka přihlášených týmů

                                   11.00 – 11.50……………….………………...přestávka na oběd 

                                   12.00......................................................ZAHÁJENÍ 54. ročníku

                                   12.30 – cca 15.30.....................................................kvalifikace

                                   (cca 16.00 – 21.00..........dodatečný trénink finálových týmů)

 

 1. 11. NEDĚLE 7.30 hodin...............................................otevření klubovny!!!

                                      9.00.................................START 54. ročníku Šestihodinovky

                                      přibližně v 15.30…………....CÍL 54. ročníku Šestihodinovky

                                      cca od 16.00.............................................vyhlášení výsledků

 

       Pořadatelé z klubu SCRC-Praha 7 Vás zvou na tradiční a zřejmě nejstarší
                       a stále trvající pohárový závod automodelů SRC

 

 

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com