Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008 Trilobit Beroun.Fites, F1, Formule 1 | Constructors F1

etina English Rusky

Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008 Trilobit Beroun.Fites, F1, Formule 1 | Constructors F1 Constructors F1

Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008

Miroslav Sanytrák | 1.2.09 | Berounský Trilobit

Co je FITES

Český filmový a televizní svaz FITES je občanské sdružení tvůrčích audiovizuálních pracovníků. Působí na území České republiky. Sídlem je Praha s pobočkami v Ostravě, Brně a ve Zlíně.

Sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce, podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl. Zasazuje se uplatňování humanity, mravnosti, demokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích. Usiluje o zajištění optimálních materiálně technických, ekonomických a organizačních podmínek tvorby.

FITES chrání profesní, autorská, smluvní i sociální práva a zájmy všech tvůrčích pracovníků – i nečlenů. Hájí svobodu tvorby proti neodůvodněným i možným politickým či jiným tlakům a usiluje o zveřejňování hodnotných uměleckých děl. Sleduje uměleckou, profesní a etickou úroveň původní české audiovizuální tvorby i díla zahraniční produkce.

Podporuje oprávněné nároky autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých v rámci příslušných autorsko-právních vztahů. Napomáhá uplatnění talentovaných profesionálních i amatérských tvůrců se zvláštním ohledem na začínající adepty v oboru.

FITES poskytuje za úplatu služby v oblasti kultury, zejména ve sféře filmu, televize, výtvarného umění a propagace na území České republiky i v zahraničí. Uplatňuje právo na svou účast při řešení konkrétních organizačních a legislativních otázek s kulturními institucemi, zákonodárnými sbory a výkonnou mocí. V případě nutné součinnosti se obrací na další umělecké obce a profesní sdružení. Vyhledává a navazuje spolupráci s ostatními partnerskými organizacemi, i zahraničními. Podporuje spolupráci nezávislých tvůrců a producentů s televizí veřejné služby. Zasazuje se o vypracování a dodržování jasných pravidel při zadávání veřejných zakázek a koprodukcí v audiovizuální oblasti.

FITES je pořadatelem spolu s Hereckou asociací a městem Přelouč každoroční Cen Františka Filipovského udělovaných za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu.

FITES pořádá zpravidla čtyřikrát do roka panelové diskuse, tzv. Čtvrtletníky, na aktuální témata z audiovizuální oblasti.

FITES pořádá ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Unií slovenských televizních tvůrců zpravidla koncem listopadu Přehlídku české a slovenské dokumentární a animované tvorby.

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, městem Beroun, Nadačním fondem LETOROSTY a firmou SANCO pořádá FITES soutěž TRILOBIT BEROUN a Cenu Vladislava Vančury, které je zhodnocením tvůrčích výkonů za kalendářní rok; slavnostní vyhlášení soutěže se koná zpravidla předposlední lednovou sobotu roku následujícího.

FITES vydává šestkrát ročně, zpravidla v polovině sudého měsíce, Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu SYNCHRON. V něm otiskuje úvahy a názory, rozhovory, festivalový kalendář, pamětnické vzpomínky a dokumenty. Tento časopis je vlastně jediným pojítkem jak mezi členy Fitesu, tak i širší odbornou veřejností. Synchron je také cca 14 dní po expedici zavěšován na internetové stránce www.fites.cz Vychází 6x ročně na křídovém papíře na formátu A4 (297x210 mm) v obvyklém rozsahu 4 strany barevné obálky + 32 – 40 stran černobílé textové části s fotografiemi. Náklad 1200 – 1300 výtisků.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 24.1.2009 v 17.30 v kině Mír .

Naše společnost SANCO, spol. s .r.o. se již na loňském ročníku dohodla o uspořádání Trilobit Beroun-ekologie, jako cenu pro filmový snímek s tématikou ekologie. Chtěli jsme tím podpořit FITES a poukázat na ekologii jako takovou. Ocenění snímek „Živý obraz lepšího světa“ právě vyjadřuje úzké sepětí člověka a přírody v dnešním uspěchaném světě. Cena byla udělena Mariánu Polákovi. Cenu předával společně s předsedou FITESu a starostou města Berouna Miroslav Sanytrák .
kino Mír Beroun


před začátkem


ceny


naše cena


předávání naší ceny


kytice pro oceněné


perníkový Trilobit pro přítomné


reklamy


reklamy


raut v hotelu Grand

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2021) Copyright © (2011) Constructorsf1.com