Clio Cup - Vítězství na Hockenheimu vybojovali Zumstein a Horňák | Constructors F1

etina English Rusky

Clio Cup - Vítězství na Hockenheimu vybojovali Zumstein a Horňák | Constructors F1 Constructors F1

Clio Cup - Vítězství na Hockenheimu vybojovali Zumstein a Horňák

sanco | 17.4.11 |

O prvním dubnovém víkendu se na Hockenheimrungu uskute?nili první dva závody nového poháru Renault Clio Cup Bohemia. Startovní listina pro tyto dva závody zahrnovala 19 jezdc? z N?mecka, Švýcarska, Polska a Slovenska. Ve dvou t?icetiminutových závodech, ve kterých nebyla nouze o celou ?adu dramatických moment? si pro vít?zství dojeli Manuel Zumstein (Jenzer Motorsport) a Miroslav Hor?ák (William Racing Team). O dramati?nosti závod? a vyrovnanosti celého startovního pole sv?d?il také fakt, že první t?i jezdce v cíli druhého závodu d?lilo necelých 0,5 vte?iny. // že v páte?ní kvalifikaci bylo prvních 14 jezdc? v jedné vte?in?.

P?íští závodní víkend RCCB se uskute?ní o víkendu 20.-21. kv?tna na Slovenském Slovakiaringu a v roli leadera pr?b?žného po?adí se p?edstaví Slovák Miro Hor?ák na jehož kont? je po prvním závodním víkendu 31 bod?. O dva body mén? má Dino Calcum a další dva body ztrácí Manuel Zumstein.

Stav po Hockenheimu:1. Miroslav Hornak, William Racing Team, (SVK)31 2. Dino Calcum, Schlaeppi Race-Tec (GER)29 3. Manuel Zumstein, Jenzer Motorsport (SUI)27
 


Copyright © (2019) Copyright © (2011) Constructorsf1.com