Ekoauta v ČR bez známky! E-mobility, techniky, Eko auta, značky, registrace | Constructors F1

etina English Rusky

Ekoauta v ČR bez známky! E-mobility, techniky, Eko auta, značky, registrace | Constructors F1 Constructors F1

Ekoauta v ČR bez známky!

Ing.Jana Svobodová/Autodrom Most | 14.3.18 | Čistá mobilita

Česká mobilita 2018

Ekoauta v ČR bez známky!

 

Nejen Německo počítá s úlevou v podobě platby za dálnice pro vozidla poháněná alternativním palivem. Podobný počin se připravuje i v České republice.

V České republice předalo ministerstvo dopravy do mezirezortního řízení novelu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Novela se týká toho, že vozidla poháněná čistě na elektřinu by nově měla 100 % úlevu z placení dálniční poplatků a u vozidel spalujících stlačený zemní plyn neboli CNG se bude jednat o úlevu 50 %.

„V dokumentu zatím nepočítáme s úlevou pro vozidla spalující zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík, jelikož se v ČR tato vozidla vyskytují jen v malé míře“, řekl Jan Bezděkovský z ministerstva dopravy.

 

V závěsu nové registrační značky

V přípravě je také nové označení vozidel poháněných alternativním palivem. V současné době se tento návrh novely zákona připravuje a co nevidět bude předán do mezirezortního připomínkového řízení.

Tento krok je hodně důležitý například pro obce, kraje, celní správu a PČR, jelikož budou moci na dálku identifikovat ekologicky úsporné vozidlo a dle toho nastavit efektivní opatření pro svou oblast působnosti.

Štítky

 


Copyright © (2018) Copyright © (2011) Constructorsf1.com